Moje tłumaczenia

Instrukcja obsługi linii pakującej pojedyncze łożyska

Oryginał Tłumaczenie
All of the relevant Station tooling on the Box Cartoner machine must be changed over to the current box size. This will include the Box Former Station [1], Box Close Station [3], Bearing Infeed Station [4], Bearing Stuffer Station [5] and Box Close Station [7]. It will also be necessary to set the flap detect sensors at Station 10 to the correct position on the table. In order to accommodate a new box size, all of the pallets on the Box Cartoner machine need to be changed to the correct size. This function has been made as easy and quick as possible by implementing quick release couplings on each pallet along with a door override and two handed start index operation. The purpose of the door override keyswitch is to safely override the front left hand guard door switch to allow safe access to change the pallets over. When the keyswitch is operated, power is safely removed from all of the cylinders on the machine. It is then only possible to move the index chain and then only using the two handed start pushbuttons provided at either end of the Box Cartoner control panel. This allows the pallets to be changed over without the need for constantly having to open / close and reset the interlocked access doors. The override keyswitch must only be used by designated qualified personnel who have been fully trained in the procedure and understand all the safety implications involved. Konieczne jest dostosowanie do aktualnego rozmiaru pudełka oprzyrządowania pakowarki, w tym: oprzyrządowania stacji formującej pudełko [1], stacji zamykającej tył pudełka [3], stacji podającej łożysko [4], stacji sprawdzającej obecność łożyska w pudełku [5] oraz stacji zamykającej przód pudełka [7]. Trzeba też umieścić we właściwym miejscu czujniki wykrywające zakładkę (stacja 10). Wszystkie palety pakowarki muszą być dostosowane do rozmiaru pudełka. Czynność ta została maksymalnie uproszczona dzięki zastosowaniu szybko zwalniającego elementu sprzęgającego na każdej palecie, a także możliwości zignorowania otwartych drzwiczek i uruchomienia napędu łańcucha wyłącznikiem dwuręcznym. Dzięki przełącznikowi kluczykowemu umożliwiającemu ignorowanie otwartych drzwiczek można w bezpieczny sposób wymienić palety korzystając z przednich lewych drzwiczek dostępu. Użycie przełącznika kluczykowego powoduje odcięcie zasilania od wszystkich cylindrów maszyny. Łańcuch można wówczas przesunąć jedynie przy pomocy dwuręcznego wyłącznika, którego przyciski znajdują się po obu stronach panela kontrolnego pakowarki. Pozwala to uniknąć ciągłego otwierania i zamykania drzwiczek dostępu oraz włączania blokady podczas wymiany palet. Z przełącznika kluczykowego może korzystać jedynie wyznaczony, wykwalifikowany personel, przeszkolony w tym zakresie i rozumiejący istniejące zagrożenie.

Anne Brontë, Agnes Grey

Oryginał Tłumaczenie
ALL TRUE histories contain instruction; though, in some, the treasure may be hard to find, and when found, so trivial in quantity that the dry, shrivelled kernel scarcely compensates for the trouble of cracking the nut. Whether this be the case with my history or not, I am hardly competent to judge; I sometimes think it might prove useful to some, and entertaining to others, but the world may judge for itself: shielded by my own obscurity, and by the lapse of years, and a few fictitious names, I do not fear to venture, and will candidly lay before the public what I would not disclose to the most intimate friend. WSZYSTKIE PRAWDZIWE historie kryją w sobie jakąś naukę; w niektórych jednak skarb trudno jest odnaleźć, a odnaleziony okazuje się tak mizernej wielkości, że niczym suchy, skurczony orzeszek nie rekompensuje trudu rozłupywania skorupki. Czy tak właśnie będzie w przypadku mojej historii, nie jestem władna ocenić; czasem myślę, że dla niektórych może się okazać użyteczna, innym dostarczyć rozrywki, ale świat może sam pokusić się o ocenę: pod osłoną własnej znikomości, upływu lat i kilku fikcyjnych nazwisk, nie boję się i otwarcie wyjawię wszystkim to, czego nie wyjawiłabym najbliższej przyjaciółce.
My father was a clergyman of the north of England, who was deservedly respected by all who knew him, and, in his younger days, lived pretty comfortably on the joint income of a small incumbency, and a snug little property of his own. My mother, who married him against the wishes of her friends, was a squire's daughter, and a woman of spirit. In vain it was represented to her that, if she became the poor parson's wife, she must relinquish her carriage and her lady's-maid, and all the luxuries and elegances of affluence, which to her were little less than the necessaries of life. A carriage and a lady's-maid were great conveniences; but, thank Heaven, she had feet to carry her, and hands to minister to her own necessities. An elegant house and spacious grounds were not to be despised, but she would rather live in a cottage with Richard Grey, than in a palace with any other man in the world. Ojciec mój był duchownym na północy Anglii, przez wszystkich, którzy go znali, darzonym zasłużonym szacunkiem. W latach młodości żył dość dostatnio z połączonych dochodów ze skromnego beneficjum i własnej niewielkiej, lecz przytulnej nieruchomości. Moja matka, która wyszła za niego wbrew życzeniom przyjaciół, była córką dziedzica, kobietą silną duchem. Na próżno przekonywano ją, że wyszedłszy za mąż za biednego pastora, będzie musiała zrezygnować z utrzymywania powozu i służącej, i wszystkich innych luksusów i zbytków bogactwa, które były jej niemal niezbędne do życia. Powóz i służąca stanowiły znakomite udogodnienia; jednak, dzięki Bogu, podróżować mogła na własnych nogach, a potrzeby życiowe zaspokajać przy pomocy własnych rąk. Nie gardziła eleganckim domem i obszernymi posiadłościami ziemskimi, ale wolałaby raczej mieszkać w ubogiej chacie z Richardem Greyem niż w pałacu z jakimkolwiek innym mężczyzną.
Finding arguments of no avail, her father, at length, told the lovers they might marry if they pleased, but, in so doing, his daughter would forfeit every fraction of her fortune. He expected this would cool the ardour of both; but he was mistaken. My father knew too well my mother's superior worth, not to be sensible that she was a valuable fortune in herself; and if she would but consent to embellish his humble hearth, he should be happy to take her on any terms; while she, on her part, would rather labour with her own hands than be divided from the man she loved, whose happiness it would be her joy to make, and who was already one with her in heart and soul. So her fortune went to swell the purse of a wiser sister, who had married a rich nabob, and she, to the wonder and compassionate regret of all who knew her, went to bury herself in the homely village parsonage among the hills of ______. And yet, in spite of all this, and in spite of my mother's high spirit, and my father's whims, I believe you might search all England through, and fail to find a happier couple. Stwierdziwszy, iż spory na nic się nie zdadzą, ojciec jej oświadczył w końcu zakochanym, że mogą wziąć ślub, jeśli sobie tego życzą, tym samym jednak córka jego poświęci majątek swój do ostatniego grosza. Spodziewał się ostudzić w ten sposób zapał obojga, mylił się jednak. Mój ojciec zbyt wysoko cenił moją matkę, żeby nie wiedzieć, że sama w sobie stanowi ogromną fortunę; i jeśliby tylko zgodziła się czuwać przy jego domowym ognisku, gotowy był związać się z nią na dowolnych warunkach; ona natomiast wolała pracować fizycznie własnymi rękami niż znosić rozłąkę z mężczyzną, którego kochała, któremu z radością chciała zapewnić szczęście, i który już wtedy stanowił z nią jedność serca i duszy. I tak jej wiano powiększyło zasoby mądrzejszej siostry, która poślubiła była bogatego nababa, moja matka zaś, ku zaskoczeniu i pełnemu współczucia żalowi wszystkich znajomych, zaszyła się na przytulnej wiejskiej plebanii pomiędzy wzgórzami ______. A jednak mimo tego wszystkiego, pomimo silnego ducha matki i kaprysów ojca, wierzę, że można by całą Anglię ze świecą przeszukać i nie znaleźć szczęśliwszej pary.