Polityka prywatności

Jako samozatrudniona tłumaczka z siedzibą w Wielkiej Brytanii, jestem administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Można skontaktować się ze mną, korzystając z danych podanych w tej witrynie.

Dlaczego przetwarzam dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia działalności tłumaczeniowej. Zbieram, przechowuję i wykorzystuję dane osobowe do następujących celów:

  • komunikacja z klientami i potencjalnymi klientami oraz przesyłanie ofert cenowych;
  • świadczenie usług tłumaczeniowych, korektorskich i powiązanych;
  • odpowiadanie na pytania i skargi dotyczące moich tłumaczeń pisemnych lub ustnych oraz innych prac wykonanych w przeszłości;
  • prowadzenie dokumentacji biznesowej;
  • spełnienie wymagań prawnych.
Zbierane przeze mnie dane osobowe obejmują informacje niezbędne do komunikacji z klientami, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane osobowe mogą znajdować się również w dokumentach, które otrzymuję do tłumaczenia lub korekty. Tłumaczone dokumenty archiwizuję, nie wykorzystuję jednak zawartych w nich danych osobowych. Nie wykorzystuję danych osobowych do profilowania i nie przekazuję danych osobowych nieupoważnionym stronom trzecim.

Podstawa prawna

Przetwarzam dane osobowe w celu wykonania tłumaczenia, korekty lub innej usługi, lub zrealizowania kroków niezbędnych do wykonania zleconej mi pracy („wykonanie umowy”).

Kto jeszcze ma dostęp do przetwarzanych przeze mnie danych?

Ze względów administracyjnych dostęp do przetwarzanych przeze mnie danych osobowych mogą mieć inne strony, na przykład operator poczty elektronicznej. Strony te spełniają wymagania RODO, zaś w przypadku przedsiębiorstw amerykańskich, przystąpiły do programu Tarcza Prywatności.

Jak długo przechowuję dane osobowe?

Dane osobowe klientów przechowuję tak długo, jak długo są przydatne do podtrzymywania naszej współpracy. Dokumenty tłumaczone lub poddawane korekcie archiwizuję. Jeżeli życzą sobie Państwo, abym usunęła Państwa dane osobowe z mojego archiwum, proszę skontaktować się ze mną. Spełnię Państwa prośbę, o ile nie będzie ona sprzeczna z wymogami prawa; np. zgodnie z przepisami brytyjskimi, dokumentację biznesową należy przechowywać przez co najmniej pięć lat.

Czy mają Państwo prawo dostępu do swoich danych?

Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się ze mną, żeby poprosić o kopię swoich danych osobowych, lub o skorygowanie bądź usunięcie przechowywanych przeze mnie informacji.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy, dotyczące przetwarzania przeze mnie danych osobowych, proszę o kontakt. Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w Zjednoczonym Królestwie (Information Commissioner’s Office) lub w swoim kraju zamieszkania.